Dansen och Sången, Carl Eldh 1928

Aniaraparken, brons
(Stadshusträdgården i Stockholm, brons)

Statyerna beställdes av John Josephson (grosshandlare och konstsamlare Stockholm 1866-1940) tillsammans med ett antal konstvänner. Skulpturerna skulle pryda trappan vid Stadshuskajen i Stockholm. Statyerna mottogs mycket positivt av kritiker och allmänhet.

”Den manlige figuren, ”Sången”, bär över sitt, av ingivelsens lycka, präglade huvud, ett nordiskt sångardrag, en sorg i rosenrött, och det är tydligt att konstnären med avsikt givit ansiktet ”bellmanska” drag. Druvklasen i figurens vänstra hand är ju också ett attribut för Stockholms sångargenius. ... ”Dansen” har ingen sorg, hon ser allt i rosenrött. Svävande lätt och kysk … trippar hon fram med fingertopparna mot låren och knäna böjda i mjuk och fjädrande svikt… (Gustav Näsström, Stockholmstidningen 1927-05-01)

Källa: Asplund, Carl: Carl Eldh, 1943. 

Senast uppdaterad: 26 augusti 2016