Demenssjuksköterska

Om du eller din närstående har minnesproblematik kan du vända dig till en demenssjuksköterska som kan ge råd och stöd. Du kan även vända dig till demenssjuksköterskan för att få hjälp med utredning av minnesproblematik. Demensjuksköterskans arbete är ett samarbete mellan kommun och landsting. 

Senast uppdaterad: 27 juni 2018