Demensvård

Demensvård

Demens är ett samlingsnamn för många olika sjukdomar som orsakar skador på hjärnans nervceller. De intellektuella, känslomässiga och praktiska funktionerna försämras. Symtomen kommer ofta smygande. Sjukdomen kan yttra sig på olika sätt beroende på vilka delar av hjärnan som drabbas. En tidig demensutredning är därför viktig för att med läkemedel lindra besvären vid Alzheimers sjukdom i tidigt skede. Det finns inget botemedel mot demens, men det pågår intensiv forskning, inte minst i Sverige.

Kontakt med någon sakkunnig inom kommun och/eller landsting är angeläget för såväl drabbad som anhörig redan vid liten misstanke om demenssjukdom.

Är du bekymrad för din egen del eller för någon närstående?

Har du frågor om till exempel:

  • demenssjukdomarna
  • demensutredning och var man kan få den gjord
  • kommunens vård och omsorg

eller behöver stöd i din vardag kan du kontakta en demenssjuksköterska eller biståndshandläggare.

Senast uppdaterad: 27 juni 2018