Demokratipris

Olofströms kommun kan dela ut ett demokratipris till den person, förening eller annan organisation som på ett utmärkande sätt deltagit i kampen för att värna demokratins värden i Olofströms kommun.

Priset kan delas ut när en passande kandidat nomineras. Kommunfullmäktige utser pristagare efter förslag från kommunstyrelsen, men det är möjligt för kommunens invånare att skicka in förslag på mottagare som motsvarar kriterierna ovan.

Skicka din nominering till:
Kommunstyrelsen
Olofströms kommun
Box 302
293 24 Olofström
Telefon: 0454-930 00
E-post: ks@olofstrom.se

Senast uppdaterad: 27 augusti 2019