Detaljplaner

Detaljplaner

Inom tätorter och sammanhållen bebyggelse upprättas detaljplaner som reglerar utformningen av ett område och dess bebyggelse i detalj. Detaljplanen är juridiskt bindande. Det innebär bl.a. att bygglov beviljas om åtgärden överensstämmer med detaljplanens bestämmelser.

Det finns även en äldre typ av detaljplaner som reglerar utbyggnaden av gator, parker m.m. så kallade stadsplaner och byggnadsplaner, även dessa är juridiskt bindande och regleras genom samma lag, Plan- och Bygglagen.

Aktuella detaljplaner

Plan som är på samråd 

Detaljplan för Holje 5:52, f.d. Myrans förskola

Planer som är på granskning

Just nu finns inga planer som är på granskning.

Planer som fått laga kraft

Ändring av detaljplan för fastigheterna Holje 116:30 och Holje 104:2, Olofströms kommun 2020-06-15

Detaljplan för del av Jämshög 8:12 f.d. kommunhuset i Jämshög 2018-05-21

Detaljplan för del av Holje 161:1, Holjegården, Olofströms kommun 2017-11-01

Detaljplan för Holje 204:5, Olofströms kommun 2017-09-19

Detaljplan för del av Holje 3:65 m.fl. vid Ripvägen, Olofströms kommun 2017-09-06

Detaljplan för del av Holje 3:65 m.fl. (Riksväg 15), Olofströms kommun 2017-09-01

Detaljplan för del av Holje 2:650 m.fl. vid Brännaregården i Olofström 2017-06-21

Senast uppdaterad: 28 juli 2020