Dexter

Dexter

Dexter är en Internetlösning där du erbjuds en kvalificerad service vad gäller frågor som rör gymnasieskolan i Olofströms  kommun. Dexter är riktad till dig som är vårdnadshavare, elev, eller personal.

 

Senast uppdaterad: 09 mars 2018