Dexter för gymnasiet

Föräldrakonto i Dexter

Under läsåret inför Olofströms kommun successivt möjlighet för föräldrar inom såväl skola som barnomsorg att följa sina barns placering och skolgång.

Som förälder till elev på Nordenbergsskolan, Olofströms kommuns gymnasieskola, kan du med hjälp av din
E-legitimation, följa ditt barns skolgång, i Dexter på nätet.

Obs - det är endast vårdnadshavare som kan ansöka om ett föräldrakonto. 

Dexter är en internetlösning som gör att elever, lärare och föräldrar kan komma åt information dygnet runt. Inledningsvis har du som förälder tillgång till schema, närvaro, studieplan, betyg samt kommunikation med skolan.


För att ansöka om föräldrakonto

Gå in på Snabbval (rullist längst ner på Olofströms kommuns startsida) och välj Interna resurser. Välj länken Logga in till Dexter. 
Där kan du ansöka om konto. Du behöver även en E-legitimation för att senare kunna logga in. 

Varje gång du loggar in på Dexter använder du sedan först din E-legitimation för autentisering och därefter loggar du in med dina inloggningsuppgifter.

Handbok för medborgare i Dexter (pdf)

Länk till inloggning (länk till Interna resurser) 

Senast uppdaterad: 14 april 2015