Lämna din synpunkt

Lämna din synpunkt

Olofströms kommun strävar ständigt efter utveckling och förbättring. Men vi behöver din hjälp för att vi ska bli ännu bättre. Därför är dina synpunkter otroligt viktiga för oss. Dina synpunkter/förslag kommer att diarieföras, sammanställas och användas som en del i vårt arbete för att förbättra kommunens service.

Vi kommer bekräfta att vi tagit emot ditt mejl inom två arbetsdagar och om du väljer att lämna ditt namn och kontaktuppgifter så kommer vi höra av oss inom fem arbetsdagar. Du får även veta vem som har hand om ditt ärende. 

Olofströms kommun har rutiner för att ta emot och utreda synpunkter gentemot aktuella verksamheter. Här kan du som barn, elev, vårdnadshavare, vårdtagare, brukare, anhörig eller annan kommuninvånare framföra synpunkter. Välj den verksamhet du har synpunkter på så skickas meddelandet direkt dit.

Anonymitet

Du har rätt till att vara anonym när du lämnar synpunkter till oss. För att vara anonym kan du antingen fylla i vårt pappersformulär och skicka till oss genom traditionell post, eller fylla i vårt webbformulär och ange ”anonym” i samtliga fält.
Om du väljer att vara anonym kan vi tyvärr inte skicka svar till dig, men hanterar ändå ärendet.


Vi väljer att bortse från kränkande personangrepp. Dina inlägg behandlas på samma sätt som annan inkommande post enligt gällande lagstiftning.

De klagomål och synpunkter som presenteras här på vår hemsida, kan ha kortats ner i text, och kränkande eller utlämnande uppgifter kan ha plockats bort. Kontakta oss för att begära fullständiga handlingar.

OBS! Om du vill ha svar kom ihåg att lämna uppgift om din e-postadress eller ditt telefonnummer. 
Fält markerade med * måste fyllas i.

Välj ett alternativ.
Skriv in dina synpunkter/förslag.
Skriv i ditt namn.
Skriv i din adress.
Skriv i din postadress.
Skriv i ditt telefonnummer.
Fyll i en korrekt e-post.