Digital skylt

Syfte

Det huvudsakliga syftet med skylten är att informera förbipasserande om Olofströms kommun och ska snabbt ge en bild av det ortsspecifika. På skylten publiceras därför i huvudsak övergripande varumärkesstärkande budskap. 
Skylten är ett komplement till tidning, annonsering, hemsidor och sociala medier för Olofströms kommun och dess bolag och förbund. I en del fall är spridning i dessa kanaler lämpligare.

Uppdatering - vem sköter skylten?

Olofströms kommuns kommunikationsfunktion svarar för layout, innehåll, prioritering, frekvens samt exponeringstid för aktuellt material.
Information om olika arrangemang i kommunen kommer framför allt att hämtas från evenemangskalendern på Olofströms kommuns hemsida. Kommunikationsfunktionen förbehåller sig rätten att välja vilka arrangemang som visas på skylten.

Observera att dert inte går att skicka in tips till digitala skylten via kommunikaitonsfunktionen. Ditt evenemang anmäler du via vårt formulär för evenemang.

Budskap - vad syns på skylten?

Innehållet i budskapen ska stärka varumärket Olofström som kommun och plats samt betraktas som samhällsinformation. Den digitala skylten kommer även visa information såsom evenemang och aktiviteter som Olofströms kommun arrangerar. I vissa fall kan även information om evenemang där kommunen är medarrangör komma att visas på skylten.
I enstaka fall kan information om ett större evenemang visas på skylten även om det är ett företag som står för arrangemanget, om det äger rum inom kommungränsen. Om behov uppstår kan skyltarna användas för krisinformation.

Det går ej att köpa en exponeringsplats på digitala skylten.

Senast uppdaterad: 11 februari 2016