Digitala lärresurser

Elever och lärare i Olofström har tillgång till olika digitala lärresurser. 

SLI media
Olofström har avtal om samarbete med mediacentralen i Jönköping. För att få tillgång till resurserna krävs inloggning via SLI. Lärare i Olofström har inloggningsmöjligheter. De har då tillgång till filmer och interaktivt lärande i

  • Muzzy online (lära engelska)
  • Svenska djur
  • Världens djur
  • WebMath

UR utbildningsradion
UR är en del av svensk public service tillsammans med Sveriges Radio och SVT. Vårt uppdrag är att producera och sända kunskapsprogram som breddar, kompletterar och förstärker det andra gör inom utbildningsområdet. Vi tar också ett särskilt ansvar för personer med funktionsnedsättning samt språkliga och etniska minoriteter.

Senast uppdaterad: 22 april 2016