Digitala lärverkyg

Det blir allt viktigare att kunna läsa och skriva i skolan, liksom i samhället i övrigt. It öppnar oändliga möjligheter för detta. Digitala verktyg i lärandet - som talsynteser, stavningskontroll och dylikt - på alla skolor innebär en möjlighet för skolan att erbjuda eleverna olika vägar att nå målen för utbildningen. Genom att använda uttrycket "digitala verktyg i lärandet" betonas möjligheten att göra undervisningen och den pedagogiska situationen i skolan tillgänglig och därmed öka elevernas delaktighet. Eleverna lär sig på olika sätt och kan behöva använda digitala verktyg i lärandet en kortare eller längre period i sitt lärande. 

De alternativa verktygen finns för visning och lån i mån av tillgång under 3 veckor. Läraren skriver under en låneblankett och förbinder sig att efter lånetidens utgång göra en utvärdering av hur verktyget fungerat för eleven.

 

Digitala lärverktyg för visning och lån Skoldatateket Olofström


dator

Bärbar dator utrustad
med  program (talsyntes, rättstavning, Inprint,

Symwriter, Amis mm)

 


Daisy

Daisy-spelare Olympos DM-5 
 

 

Ipad

iPad utrustad med appar

 

Dokumentkamera

Dokumentkamera Lumens DC12
 Scanner  Scanner Canon Canoscan Lide 210
 C  C-pen skanner för enstaka ord och meningar
  Syftet med NEO 2 är att ge användaren möjligheten att föra minnesanteckningar eller skriva långa texter - var man än befinner sig, efter eget behov. 
Med NEO 2 kan du enkelt och smidigt arbeta med ordbehandling utan att behöva sitta vid en dator.
   
 BigKeys  BigKeys är ett allsidigt och flexibelt hjälpmedel som gör det enklare att skriva på dator. Knapparna är större än normalt och har stora, tydliga tecken. BigKeys kan användas av både små barn och äldre samt personer som behöver ett enkelt och lättanvänt tangenbord. Hög kontrast och storlek gör det också lämpligt för personer med synskador.
 Sansa clip mp3-spelare

 

 

På mp3-spelaren Sansa clip kan du lyssna till

skönlitteratur i form av talbok. Det går också att

lyssna till andra ljudfiler och även spela in röster.

 Redcat

 Ljudutjämningssystemet Redcat används i ett klassrum för att jämna ut ljudkvaliten över hela rummets yta. Läraren kan använda samtalston med ändå nå alla elever. Detta och liknanade system har fått goda resultat för att öka koncentrations-

förmågan hos elever.

 Iriscan skannermus

 Iriscan Skannermus IRIScan Ergo är en skannermus för PC. Skanna in och tryck på knappen.

Enkelt och snabbt.

 

 läsplatta Sony

 

 

 Läsplatta Sony PRS-T2 för E-böcker.  Välj tysnitt

 och textstorlek, gör anteckningar mm.

 IRIScan book 3  

Nätt och behändig skanner som ryms i en väska. Utför skanningen genom att draIRIScan book 3 över sidan du vill OCR-behandla.

Senast uppdaterad: 23 september 2016