Doping

Doping i samband med idrottsutövning är förbjudet!
Med doping menas dels bruk av medel, dels användande av metoder som enligt Internationella Olympiska Kommittén (IOK), eller av Internationella specialidrottsförbundet därutöver, ansetts vara doping. Detta är ´´§1 kap i RF:s Dopingregler. 

Holjebadet kommer stenhårt att motarbeta all form av doping. Vid köp av kort förbinder du dig automatiskt att följa anslagna regler mot doping.

Dopingfri lokal
Personer som vistas i våra lokaler är skyldiga att följa nedanstående föreskrifter:
1.Den som vistas på Holjebadet får inte i något sammanhang använda eller inneha doping, överlåta eller sälja dopingmedel. Detta gäller även narkotikaklassade medel.
2.Den som vistas/tränar på Holjebadet är skyldig att på anmodan genomgå dopingkontroll.
3.Den som inte rättar sig efter punkt 1 och 2 har förverkat sin rätt att vistas och bedriva träning hos oss.
4.Den som fått sin rätt förverkad enligt punkt 3 har inte någon rätt att få sina betalda avgifter tillbaka.

Personer som uppvisar positivt testresultat
•Blir avstängda i två år, enligt punkt 3 ovan , vid första gången.
•Blir avstängda på livstid, enligt punkt 3 ovan, vid upprepad gång.
•Får betala det utförda testet (endast om detta gjorts på vår anmodan).

Ovanstående föreskrifter och påföljder gäller på alla gym i Blekinge som är anslutna till "Samverkansgruppen mot doping"

Denna text har vi fått låna av Holje Gym och det tackar vi för.

Senast uppdaterad: 03 april 2020