Ekdungen

Ekdungen är ett korttids- och växelvårdsboende på Sunnanvägen 20 i Jämshög. Korttidsplats söks och beviljas via kommunens biståndshandläggare

På Ekdungen finns det personal dygnet runt, de flesta undersköterskor. Det finns även tillgång till sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast.

Ekdungen  används för:

  • Personer som är i behov av utredning av vidare insatser, exempelvis när boendesituationen eller omfattningen av andra biståndsinsatser behöver utredas.
  • Återhämtning efter sjukhusvistelse
  • Rehabilitering
  • Insatsen beviljas vid tillfälliga försämringar i hälsotillståndet, t ex vid vård i livets slut i det egna hemmet, palliativ vård eller vid akuta situationer.
  • För växelvård

Senast uppdaterad: 09 maj 2018