Ekonomi

Ekonomi

Olofströms kommuns verksamheter kostar drygt 1000 miljoner kronor under ett år. Drygt 80 procent av pengarna går till skola, vård, omsorg och stöd. Varje år görs en budget över hur mycket pengar kommunen väntas få in och vad pengarna ska användas till.

Kommunen får till största del in pengar från skatter, statliga bidrag och avgifter för service och tjänster. Kommunalskatten är den viktigaste inkomstkällan. Varje kommun bestämmer själv vilken kommunalskatt kommuninnevånarna ska betala. Detta sker i samband med att fullmäktige fastställer budgeten för kommande års verksamhet.

Senast uppdaterad: 21 augusti 2019