Årets eldsjäl

Årets eldsjäl ges till en person som gjort något för kommunens utveckling. Denna person bidrar i till att öka invånarnas trivsel i kommunen.

Årets eldsjäl 2020

Nu vill vi ha hjälp med förslag på kandidater - känner du någon som bor i Olofströms kommun och arbetar ideellt för att öka trivseln för invånarna i kommunen? Nominera då hen till årets eldsjäl genom att skicka en motivering till oss senast den 31 mars. Du skickar nomineringen med e-post till kof@olofstrom.se eller med brev till Kultur- och fritid, Box 301, 293 24 Olofström.

Utmärkelsen delas ut i samband med Valborgsmässofirandet i Holje park den 30 april!

Kriterier:
Personen ska vara bosatt i Olofströms kommun och hon eller han arbetar ideellt för att öka trivseln för medborgarna i kommunen.

År  Eldsjäl Motivering
2019

Oscar Ädel Wahlman

Oscar har engagerat sig för att göra kommunen till en renare plats genom att anordna skräpinsamlingar.  Oscar är administratör för facebook-sidan ”The Traveling Garbage Man” genom vilken han arrangerar olika ”skräp-plockar-insatser” och inspirerar andra till en renare värld. En handlingarnas man som vi alla kan inspireras av!  

2018 Vivan Johansson

Har under drygt 10 år engagerart sig som ”klassmamma” på Vilbokens förskola. Två dagar varje vecka finns ”mormor Vivan” i förskoleavdelningen Fröhuset. Med sitt tålamod och lugn är Vivan en stor trygghet för såväl barn som för personal. 

2017 Emma Mourujärvi Outtröttligt engagemang inom OIBK. Emma har ett långt förflutet inom klubben och har haft en mängd olika uppdrag. Alla uppdrag har hon åtagit sig med samma värme och glöd.
2016 Kennert Karlsson Engagerar sig outtröttligt i en mängd ideella projekt.
2015 Åsa Svensson

Åsa Svensson har oförtröttligen arbetat ideellt i det tysta med Litauenhjälpen, Röda korset och som klassmormor samt delaktig i språk- och stickcaféer för nyanlända.

Senast uppdaterad: 10 mars 2020