Elevhälsan

Elevhälsan

I skollagen finns att en samlad elevhälsa ska finnas. Eleverna ska ha tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser.

Elevhälsan kan bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I lagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. 

Senast uppdaterad: 07 december 2020