Elevhälsan i Olofström

Elevhälsan i Olofströms kommun tillhandahåller medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser i enlighet med Skollagen och leds av verksamhetschefen. Nedan följer en förteckning med kontaktuppgifter.

Namn 

Telefonnummer
Tf Chef för Elevhälsan
Berit Clifford
0454-932 02
   
Skolläkare samtliga skolor
Per Zetterlund
kontakt via resp. skolsköterska
   
Teamledare skolnärvaro
Sara Johansson
0454-931 84
   
Skolsköterskor
Kerstin Muhic (Vilboksskolan, Jämshögs skola, Gränums skola)

0454-935 62

Lisa Raselius (Brännaregårdsskolan) 0454-935 68
Ingela Nolin (Högavångskolan) 0454-931 43
Helen Wåhlin ( Nordenbergsskolan) 0454-932 74
Marita Svensson (Kyrkhults skola) 0454-930 36
   
Skolkuratorer
Elin Olsson (Brännaregårdsskolan)
0454-930 08
Sofie Quist (Högavångskolan) 0454-930 88
0709-435 103

Susan Madsen (Kyrkhults skola, Nordenbergsskolan)

Elisabeth Lindquist (Nordenbergsskolan)

0454-930 62

0454-931 71

Rebecca Blixt (Vilboksskolan, Jämshögs och Gränums skola) 0454-931 79
   

Specialpedagoger
Ann-Marie Blomqvist Magnusson (Jämshögs och Gränums skola)

 

 0721-790 290

Vakant (Kyrkhults skola) 0454-937 05
Christina Selman (Högavångskolan) 0454-931 50
Christina Göransson (Nordenbergsskolan)
 
0454-935 80 
Malin Sundgren (Vilboksskolan) 0454-935 69

Anna Lindén Olofsson (Brännaregårdsskolan)

0709-435248
Lena Nielsen 0454-93511
Ansvarig hörsel samtliga skolor
Ann Nilsson
0454-93021

Talpedagog samtliga skolor

Lena Nielsen

0454-93511

Särskola Högavång
Christina Selman 
0454-931 50

Senast uppdaterad: 08 januari 2021