Elnät

Olofströms Kraft ansvarar för elnätet i Olofströms kommun. Du når dem på tel. 0454-980 00

Olofströms Kraft AB´s uppgift är att transportera el via ett eget ledningsnät till alla anslutna kunder inom vårt koncessionsområde. För att klara detta har de ett ledningsnät som är över 190 mil långt. Dvs en sträcka som motsvarar avståndet mellan Olofström och Genève.

Senast uppdaterad: 16 augusti 2016