Energi- och miljöprojekt

Utbyggnad av laddinfrastruktur (Klimatklivet) – pågår

Olofströms kommun har fått en ansökan om stöd till utbyggnad av laddinfrastruktur beviljad. Stödet kommer från regeringens satsning Klimatklivet - lokala klimatinvesteringar för största möjliga klimatnytta. Satsningen administreras av Naturvårdsverket. Stödet avser en snabbladdare för elfordon och fyra semisnabbladdare, 30% av snabbladdarens kostnad samt 50% av semisnabbladdarnas kostnad täcks av bidraget. Projektet kommer att pågå under 2016 och början av 2017.

Energieffektivisering av kommunens byggnader och transporter (Energieffektiviseringsstödet) – avslutat 2014

Energieffektiviseringsstödet ingick i ett femårigt nationellt program för energieffektivisering under perioden 2010-2014. Stödet kunde sökas av kommuner och landsting och Energimyndigheten var ansvarig myndighet. I Blekinge deltog alla kommuner och Landstinget i projektet för att minska energianvändningen i den egna organisationen

Avslutade energi- och miljöprojekt inom Klimatinvesteringsprogrammet (KLIMP) och Lokala Investeringsprogrammet (LIP)

 

 

 

Projekt för långsiktiga investeringar som minskar växthuseffekten beviljades kommuner och andra aktörer inom Lokala Investeringsprogram (LIP) och Klimatinvesteringsprogrammet (KLIMP) under flera år. Olofströms kommun har bland annat byggt ut fjärrvärmenätet, byggt reningsdammar vid reningsverket och delat ut bidrag för en del av kostnaden till privatpersoner som köpt etanol- eller biogasdrivna fordon, miljögodkänd vedpanna eller isolerat sin vind. Stödet var statligt och administrerades av Naturvårdsverket.

Projekt som genomförts i Olofström

 • Bidrag till vindsisolering (KLIMP) – avslutat 2012
 • Bidrag till miljögodkänd panna med ackumulatortank (KLIMP) – avslutat 2011
 • Bidrag till etanol och biogasbilar samt sparsam körning (KLIMP) – avslutat 2010
 • Fjärrvärmeledning till Jämshög (LIP) – avslutat 2006 
 • Fjärrvärmeledning till Smålandsgatan (LIP) - avslutat 2006 
 • Efterpolering av utgående avloppsvatten från reningsverket i Jämshög (LIP) - avslutat 2006 
 • Fjärrvärme till de norra och nordvästra delarna av Olofström - avslutat 2004 
 • Bättre inomhusmiljö i skolor - avslutat 2004 
 • Fjärrvärme till svårtillgängliga småhus - avslutat 2004
 • Individuell förbrukningsmätning i flerfamiljshus (LIP) - avslutat 2004 
 • Kretsloppsanpassning av enskilda avlopp - avslutat 2004 

Senast uppdaterad: 02 januari 2020