Familjehem

Med familjehem menas ett stadigvarande boende hos en familj som stöttar barnet i hela dess sociala situation. 

Tanken med familjehemsplacering är alltid att barnet ska flytta hem igen. Barnets behov av fortsatt placering bedöms var 6: e månaden. Familjehem blir en ställföreträdande förälder och har det ansvar som en vårdnadshavare har.

Vill ni bli familjehem?

Olofströms kommun socialförvaltning söker familjer som är intresserade av att ta emot barn för stadigvarande boende, det vill säga familjehem. Är ni intresserade av att bli ett familjehem till ett behövande barn eller har frågor om att bli familjehem, kontakta familjehemshandläggare eller verksamhetschef.

Senast uppdaterad: 12 juli 2016