Familjepedagog/Socialpedagog

Familjepedagog/Socialpedagog arbetar pedagogiskt, praktiskt och terapeutiskt med barnfamiljer.

  • Vi kan erbjuda råd och stöd hemma hos er i vardagliga situationer utifrån dina och familjens behov och möjligheter. 

En viktig uppgift är att visa på att det går att själv styra sin vardag i stället för att låta problemen styra vardagen. 

Familjepedagoger/Socialpedagog är ett frivilligt bistånd inom socialtjänsten som familjen samtycker till. Familjer kan skriftligt ansöka om bistånd eller rekommenderas av socialsekreterare i barn och ungdomsgruppen.  För ansökan kontakta 1:e socialsekreterare Elizabeth Retfalvi. 

Men du som förälder kan även ringa direkt till familjepedagogerna/socialpedagog för råd och stödsamtal utan registrering. 

Senast uppdaterad: 12 april 2018