Familjerådgivning

Alla par kan någon gång få det svårt i den nära relationen. Blir påfrestningarna långvariga skapas lätt låsta lägen. Det är i dessa situationer som vi på familjerådgivningen kan erbjuda professionell samtalshjälp. 

Familjerådgivarnas huvuduppgift är att:

  • genom samtal ge vuxna par, familjer och ensamstående hjälp att bearbeta samlevnadsproblem så att de kan bevara sitt äktenskap/samboförhållande eller om skilsmässa blir nödvändig, minska de negativa konsekvenserna och underlätta för ett gemensamt föräldraansvar.
  • erbjuda redan separerade par möjlighet att genom samtal hitta samarbetsformer kring vårdnad, boende och umgänge.
  • genom allmänt förebyggande insatser förmedla kunskap i samlevnadsfrågor och hur relationsproblem påverkar individen, familjen och samhället.
  • ge telefonrådgivning till allmänheten.

Cura Individutveckling erbjuder familjerådgivning på uppdrag av Sölvesborgs, Olofströms, Karlshamns och Ronneby kommuner.
Familjerådgivningen är till för alla – par, familjer eller ensamstående – som har någon form av relations- eller samlevnadsproblem och som vill ha en förändring.

Senast uppdaterad: 28 februari 2019