Familjerätt

Efter en separation eller skilsmässa kan det vara svårt att komma överens i frågor som gäller barnen. Om du som förälder har frågor kan du vända dig till familjerätten för rådgivning och konsultation om faderskap, vårdnad, boende och umgänge och adoption.

Föräldrar kan få prata med hjälp av samtalsledare 

Familjerätten kan hjälpa dig och den andra föräldern att komma överens om var barnet ska bo, vem som ska ha vårdnaden och hur umgänget ska se ut.

Syftet med samtalet är att ni ska hitta bra lösningar för barnet med villkor som båda kan acceptera.

Skriva avtal i frågor om vårdnad, boende och umgänge

När ni är överens om vårdnaden, var barnet ska bo och hur umgänget ska se ut kan avtal skrivas via familjerätten. Familjerätten godkänner avtalet efter att ha försäkrat sig om att det är för barnets bästa.

Om ni fortfarande inte kommer överens

Om ni fortfarande inte kommer överens kan ni vända er till tingsrätten som kan begära att familjerätten gör en utredning. Den tar vanligtvis 4–6 månader.

Senast uppdaterad: 27 juni 2018