Felanmälan

Vatten/avlopp

Felanmälan, SBVT

Värme

Felanmälan, Olofströms kraft

Kommunala fastigheter

Under kontorstid 0454-930 00
Efter kontorstid 0454-995 05

Gator-vägar

Vi behöver din medverkan. Vissa ärenden skulle vi inte uppmärksamma om vi inte hade fått en anmälan från dig eller någon annan engagerad medborgare. Tack!

Kontaktuppgifter
Du kan välja att inte ange några kontaktuppgifter och vara anonym. 

Vad handlar felet om?

Beskrivning av ärendet 

Adress kopplat till felet

Kontaktuppgifter till dig som lämnar informationen
För- och efternamn

Telefonnummer

E-post

 

Senast uppdaterad: 21 januari 2020