Flytta hit

Flytta hit

Har du funderingar på att flytta till Olofströms kommun? Kanske har du redan bestämt dig? I så fall blir du en av de 400–500 personer som flyttar till Olofström i år. Vi vill hälsa dig varmt välkommen till Olofström! 

Vår vision – Heja Olofström!

Olofströms kommun ska vara expansivt och stolt! År 2025 är vi 14 000 invånare.

För att nå till kommunens ovanstående vision har kommunfullmäktige valt att fokusera på tre inriktningar:

  • Nära till allt
  • Barnen i Centrum
  • Jobb till 1000.

Inom varje inriktning har fullmäktige beslutat övergripande mål för perioden 2020-2023 (målen tas för en period av fyra år då vi jobbar långsiktigt). Fullmäktige har valt ett fåtal konkreta mål inom inriktningarna, mål där vi ser att vi behöver en förändring för att nå vår vision.

Inflyttarservice

Att flytta till en ny ort gör att du ställs inför många val. I Olofström kommun har vi en inflyttarservice där vi hjälper dig med de frågor du har kring din flytt till Olofströms kommun. Det kan vara att hjälpa dig med information om bostad, fritid, skola, barnomsorg eller annat du har frågor kring eller undrar över.

Vår målsättning är att du smidigt ska få de besked du behöver och att du ska känna dig varmt välkommen till Olofströms kommun.

Hör gärna av dig om du har några frågor!

Senast uppdaterad: 14 januari 2021