Folkhälsoarbete

Folkhälsoarbete

Hållbarhetsforum har det övergripande ansvaret för arbete med folkhälsa och brottsförebyggande frågor. I hållbarhetsforumet sitter representanter från kommun och Region Blekinge, såväl politiker som tjänstepersoner, samt andra aktörer som kommunen samverkar med - exempelvis polis, räddningstjänst och kvinnojour. Hållbarhetsforumet hanterar ärenden inom folkhälsa och brottsförebyggande frågor som berör samtliga förvaltningar i kommunen men fungerar också som samverkan.

Från Olofströms kommun
Politiker

Från Olofströms kommun
Tjänstemän

Morgan Bengtsson (S), ordförande Iréne Robertsson, kommunchef/förvaltningschef
kommunledningsförvaltningen
Michael Henriksson (S) Camilla Munther, förvaltningschef socialförvaltningen
Sandra Danielsson (S) Joanna Holden, förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen
Kaj Joelsson (S)  
Sonja Lundh (S)  
Miroslav Milurovic (S)  
Annika Sjöstedt (S)  
Patrik Sjöstedt (S)  
Pirjo Veteli (S)  
Ola Bengtsson (S)  
Rolf Jönsson (C)  
Malin Åman (C)  
Annika Lande (V)  
Torsten Cairenius (M)  
Max Nielsen (SD)  
Linda Röman (SD)  
Thommy Svensson (KD)  
Klavs Wix Nielsen (KD)  

Senast uppdaterad: 30 augusti 2019