Folkhälsoarbete

Folkhälsoarbete

Hållbarhetsforum har det övergripande ansvaret för arbete med folkhälsa och brottsförebyggande frågor. I hållbarhetsforumet sitter representanter från kommun och Region Blekinge, såväl politiker som tjänstepersoner, samt andra aktörer som kommunen samverkar med - exempelvis polis, räddningstjänst och kvinnojour. Hållbarhetsforumet hanterar ärenden inom folkhälsa och brottsförebyggande frågor som berör samtliga förvaltningar i kommunen men fungerar också som samverkan.

Från Olofströms kommun
Politiker

Från Olofströms kommun
Tjänstemän

Morgan Bengtsson (S), ordförande Iréne Robertsson, kommunchef/förvaltningschef
kommunledningsförvaltningen
Miroslav Milurovic (S) Camilla Munther, förvaltningschef socialförvaltningen
Michael Henriksson (S)  
Patrik Sjöstedt (S) Joanna Holden, förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen
Björn Söderdahl (L) Adnan Samardžić, kvalitetsstrateg (sekreterare)
Thommy Svensson (KD) Ulf Clang, drogförebyggande samordnare
Patrik Krupa (M)  
   

Från Region Blekinge
Politiker

Från Region Blekinge
Tjänstemän
Jan Björkman (S) Carina Andersson, folkhälsostrateg
Klavs Wix Nielsen (KD)

Agneta Sjöstrand, Landstinget primärvårdschef Olofströms Vårdcentral

  Cecilia Strandh, sjuksköterska psykiatrin Vårdcentralen Olofströms Vårdcentral
   
Övriga samverkansparter  
Kikki Dyrvold, kommunpolis Kenneth Jensen, förbundschef Räddningstjänsten Västra Blekinge
Annelie Johnsson, Kvinno- och tjejjouren Birgit Johnsson, Kommunbygderådet
Sari Nilsson, verksamhetschf Läkehjälpens och Familjeläkarnas vårdcentral  

Senast uppdaterad: 01 juli 2019