För dig som elev eller vårdnadshavare

För dig inom förskola, grundskola, gymnasie och vuxenutbildning

Uppdaterad senast: 2020-12-03

Förskola, grundskola och fritids

I Olofströms kommuns förskolor och skolor följer vi fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och håller oss uppdaterade med myndighetens bedömning. Informationen kan komma att uppdateras vid ändring i myndighetens bedömning.

För att minska risken för smittspridning ska alla som uppvisar sjukdomssymtom, stanna hemma. Det gäller både lättare symtom som halsont, snuva, illamående och huvudvärk, men även andra symtom som muskel- och ledvärk, feber, hosta och svårigheter att andas. 
Om ett yndre barn, elev, student insjuknar under skoldagen ska denne gå hem så snart som möjligt. Om personen inte kan ta sig hem själv bör denne vänta i ett enskilt rum tills anhörig anländer.

Det är viktigt att man stanna hemma så länge man känner sig sjuk. Man kan återgå till förskola eller skola även om man har kvarvarande torrhosta och lätt snuva, när det gått sju dagar sedan de blev sjuka och om de varit symtomfria i övrigt i minst två dygn. 

Barn och elever med familjemedlemmar som är sjuka, men inte med konstaterad covid-19, kan gå till förskola, grundskola eller fritidshem som vanligt. I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet. 
Följ de anvisningar som gäller på just ditt barns skola, förskola eller fritids gällande lämning och hämtning.

Friska barn  bör stanna hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19

Covid-19-pandemin har inneburit stora påfrestningar för skolverksamheter, som har arbetat hårt med att anpassa verksamheten för att minska risken för smittspridning. Folkhälsomyndigheten gör nu en förändring i sina rekommendationer som innebär att även symtomfria barn i för- och grundskola ska stanna hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19. Sedan tidigare gäller rekommendationen för elever i gymnasieskolan.

Låg smittsamhet från barn

Folkhälsomyndigheten vill betona att barn har låg smittsamhet, att de generellt sett får milda symtom och att de inte är drivande i smittspridningen. Personal i för- och grundskola har heller inte en högre risk att diagnostiseras med covid-19 än andra yrkesgrupper.

För dig på högstadiet

Uppdaterad senast: 2021-02-24

När- och fjärrundervisning kommer fortsätta i ytterligare två veckor, under vecka 9 och 10. Detta efter rekommendation av Region Blekinges smittskyddsenhet. Högavångsskolan kombinera när- och fjärrundervisning med cirka en tredjedel av eleverna närvarande på plats i skolan.

Respektive skola har skickat ut med detaljerad information till elever, personal och vårdnadshavare.

För dig inom gymnasiet, vuxenutbildning och yrkeshögskola

Uppdaterad senast: 2021-02-24

När- och fjärrundervisning kommer fortsätta i ytterligare två veckor, under vecka 9 och 10. Detta efter rekommendation av Region Blekinges smittskyddsenhet. Nordenbergsskolan kombinera när- och fjärrundervisning med cirka en tredjedel av eleverna närvarande på plats i skolan.

Respektive skola har skickat ut med detaljerad information till elever, personal och vårdnadshavare.

Vuxenutbildningen drivs helt på distans till 24 januari. Därefter kommer vissa elever att återgå till undervisning på plats, samt vissa moment kommer att utföras på plats.

Ditt ansvar

Du tar ansvar genom att följa rekommendationer och råd från Folkhälsomyndigheten och Region Blekinge. Du ska tänka på att undvika fysisk kontakt, tvätta händerna ofta och undvika trängsel. Det är också mycket viktigt att du stannar hemma om du känner dig sjuk på något sätt. 

Om skolor stänger

Uppdaterad senast: 2020-04-21

För att hindra smittspridning av coronavirussjukdomen kan regeringen eller annan huvudman besluta om att stänga förskola, skola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet, enligt förordningen 2020:115. Syftet är att upprätthålla samhällets grundläggande funktionalitet.

Vid en eventuell stängning kommer kommunen att erbjuda omsorg till barn med vårdnadshavare i samhällsviktigverksamhet samt barn i behov av särskilt stöd. Erbjudandet av omsorg gäller barn i förskola, F-6 samt äldre barn i grundskola som har behov av särskilt stöd.

Det här gör du som vårdnadshavare 

  1. Du behöver föra en dialog med din arbetsgivare eller uppdragsgivare om du deltar i samhällsviktig verksamhet och är nödvändig för att verksamheten ska fungera på en acceptabel nivå. Det är upp till arbetsgivaren att besluta om du arbetar inom  samhällsviktig verksamhet.
  2. Om det finns två vårdnadshavare och bara en av er deltar i samhällsviktig verksamhet, ska som utgångspunkt den andra vårdnadshavaren ta hand om barnet. Du har enbart rätt till omsorg av ditt barn om du inte kan ordna omsorg på annat sätt.  
  3. Om regeringen eller huvudman beslutar om stängning ska du anmäla behov av omsorg. Anmälan kommer kunna ske genom en e-tjänst, för den som inte kan använda e-tjänsten kommer det finnas en blankett. E-tjänsten och blanketten kommer att kunna nås först då ett beslut om stängning tagits.
  4. Kommunen kan begära in intyg där du ska styrka ditt behov av omsorg då du ingår in samhällsviktig verksamhet. Om detta sker ska du be din arbetsgivare eller uppdragsgivare om detta intyg.

Läs mer om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet, MSB.se

Senast uppdaterad: 24 februari 2021