För företag och föreningar

Tillfällig pandemilag för covid-19

Uppdaterad senast: 2021-01-21

Den tillfälliga covid-19-lagen som trädde i kraft den 10 januari ger regeringen och andra myndigheter möjlighet att besluta om fler bindande smittskyddsåtgärder. Med stöd av den nya lagen har regeringen även fattat beslut om en så kallad begränsningsförordning som innebär maxantal för besökare i bland annat butiker och gym för att undvika trängsel och göra det enklare för alla att hålla avstånd. 

Målet med den tillfälliga pandemilagen för covid-19 är att minska smittspridningen i samhället genom tillsyn av olika verksamheter. Det är Länsstyrelsen som ser till att lagen följs och i första hand kommer de att ge information, råd och uppmaningar. Men det kan också bli aktuellt med mer tvingande åtgärder.

Tillfällig covid‑19‑lag, pandemilag, Länsstyrelsen Blekinge

För dig som förening

Träning på utomhusanläggningar

Uppdaterad senast: 2021-02-08

Kommunens utomhusanläggningar, som hålls öppna vid denna tid på året, öppnas från den 25 januari.

För kommunens utomhusanläggningar gäller följande:

  • Undvik närkontakt mellan andra som tränar, idrottsutövare.
  • Du ska komma ombytta till träningen och omklädningsrummen får inte användas.
  • Matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper ska skjutas upp.
  • Undvik all form av trängsel bland annat genom att begränsa antalet åskådare.
  • Undvik onödiga resor och samåkning i samband med idrottsutövande.
  • Genomför träningen i mindre grupper. Alla som befinner sig på anläggningsytan räknas in i det totala antalet, deltagare, medföljare och tränare.

Träningstider bokas som vanligt genom kultur-och fritidsförvaltningen.

Lokaluthyrning stoppas

Uppdaterad senast: 2021-02-24

Det är inte möjligt att hyra kommunala idrottsanläggningar förutom nedstående undantag, beslut gäller till 7 mars.

Undantag görs för elitidrott enligt specialförbundens definition. 
Fritidsverksamhet för barn födda 2002 och senare undantas, förutsatt att riskanalys gjorts samt och vidtagit eventuella åtgärder för att kunna genomföra träningen på ett smittsäkert sätt. 

Den som korttidshyr anläggningar ansvarar för att den nya covid-19 lag efterlevs samt att andra regler uppsatta av kultur- och fritidsförvaltningen efterlevs. Förening ansvarar också för följa Folkhälsomyndigetens allmäna råd för idrott.

Deltagare ska komma ombytta till träningen och omklädningsrummen får inte användas.

Stödåtgärder

Uppdaterad senast: 2021-01-21

Beslut om dispens finns för att inkomma med årsmöteshandlingar finns för kulturföreningarna i enlighet med nämndbeslut. Motsvarande beslut fattas för fritidsföreningar, innebärande att föreningar får dispens att inkomma med årsmöteshandlingar senast 2021-12-31. Dock behöver förening inkomma med ansökningshandlingar, verksamhetsberättelse 2019 och 2020 om sådan ej är inlämnad, ekonomisk redovisning bokslut. verksamhetsplan och budget för 2021 för att kunna erhålla bidrag. 

Uppdaterad senast: 2020-05-11

Under måndagen den 11 maj fattade krisledningsnämnden följande beslut om ett stödpaket till kultur- och fritidsföreningar i Olofströms kommun. Stödpaketet innehåller följande stödåtgärder:

Lokalt aktivitetsstöd
Krisledningsnämnden beslutar att lokalt aktivitetsstöd för våren 2020, som betalas ut under hösten 2020, baseras på samma uppgifter som inlämnades för våren 2019 eller uppgifter för våren 2020 beroende på vad som är mest fördelaktigt för föreningen.

Att lokalt aktivitetsstöd för hösten 2020, som betalas ut under våren 2021, baseras på antingen uppgifter som inlämnades för hösten 2019 eller på uppgifter för hösten 2020, beroende på vilket som är mest fördelaktigt för föreningen.

Bidrag till studieförbund
Studieförbundens bidrag 2021 betalas ut på innevarande års beräkning för 2020. Det innebär att de får samma bidrag 2021 som 2020. Beslutet gäller inte SISU.

Föreningar blir ej återbetalningsskyldiga
Föreningar kommer inte att bli återbetalningsskyldiga för redan utbetalt stöd, trots att verksamheten inte går att genomföras på grund av Covid-19. Föreningar ges även möjlighet att inkomma med en reviderad plan för genomförandet av investeringsbidrag. Detta avser redan beviljade investeringsbidrag som utbetalats i förskott.

Möjlighet för föreningar att söka extra stöd
Krisledningsnämnden beslutar att avsätta max 200 000 kr till kultur- och fritidsnämnden för utbetalning av extra stöd till kultur- och fritidsföreningar under 2020 med anledning av covid-19. Kultur- och fritidsnämnden kommer att ge ut med information om hur föreningar kan söka. 

För dig som företag

Uppdaterad senast: 2020-04-02

Specifik information till dig som företagare, med anledning av rådande situation kring coronavirus covid-19, samlar vi på Olofströms Näringslivs hemsida. Här hittar du kontaktvägar för tillgänglig företagsrådgivning i kommunen, mer information om Olofströms kommuns åtgärder kopplat till näringslivet samt länkar till sidor med aktuell information som berör dig som företagare. Här kan du ta del av krisledningsnämndens beslut rörande de åtgärder som sätts in för att stötta upp näringslivet i Olofström. 

Senast uppdaterad: 24 februari 2021