Föreskrifter

Lokala föreskrifter är lokala bestämmelser som kommunfullmäktige beslutar om. Tillsammans med övrig lagstiftning reglerar de livet i Olofström. Bryter man mot föreskrifterna medför det i regel straffpåföljd.

 

Senast uppdaterad: 15 juli 2020