Förskola

Förskola

I Olofströms kommun finns kommunala förskolor i Olofström, Jämshög, Gränum och Kyrkhult. Olofströms kommun har inga förskolor med annan huvudman.

Förskolans uppgift är att erbjuda våra barn en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska vara trygg, rolig och lärorik för alla som deltar. För barn som är trygga och har roligt lär för livet. 
Vi reflekterar, analyserar, utvärderar och följer upp verksamheten utifrån vår systematiska kvalitetspärm samt pärm för dokumentation av det enskilda barnets utveckling. Vi använder oss även av Qualis,  vilket också är ett verktyg för kvalitetssäkring.

För att kunna finansiera vår verksamhet tar vi ut en avgift av dig som har barn i förskolan. För att läsa mer om avgifterna i förskolan följ länken Barnomsorgstaxa till vänster.

Önskemål om byte av förskola

Har er familj flyttat inom kommunen och/eller önskar ni byta förskola till ert barn? Du kan göra din ansökan direkt på nätet.

Ansök om byte av förskola

Information för föräldrar när barnen blir sjuka

Inom förskolan och skolan följer vi  Barnvårdcentralens (BVC) rekommendationer samt 1177 vårdrådgivning.

Barnomsorgspeng

Barnomsorgspengen är till för att ge föräldrar större valfrihet, skapa större variation inom barnomsorgen och ge utrymme för egna initiativ och eget företagande.

Den 1 juli 2009 ändras reglerna i skollagen (1985:100) om enskild förskoleverksamhet och skolomsorg (SFS 2009:337). Genom ändringarna skapas ett system med ett bidrag som följer barnet till den verksamhet som föräldrarna väljer - en barnomsorgspeng.

Senast uppdaterad: 03 november 2020