Förskoleklass

Förskoleklass

Det finns en förskoleklass på varje område, oftast är den lokalintegrerad i skolan. 
Förskoleklassen är en verksamhet för 6-åringar, dvs. barnen börjar där det året det fyller 6 år. Kommunen är skyldig att erbjuda alla 6-åringar att delta i denna verksamhet. Den omfattar 15 timmar i veckan och följer skolans läsårs tider. Verksamheten är gratis. 

Arbetet i förskoleklassen är en fortsättning på det arbetet som startade i förskolan, dvs. förskoleklassen tar vid där förskolan slutar. 

Förskoleklassen arbetar med att stimulera barns språkutveckling, skapar nyfikenhet och forskarglädje hos barn och låter barn möta matematiska utmaningar. Att utveckla ett gott självförtroende och en lust att lära är också viktiga bitar i förskoleklassens arbete. 
Att ge tid för leken i förskoleklassen är viktigt, för leken har stor betydelse för all inlärning och för den sociala utvecklingen. 

Senast uppdaterad: 21 april 2016