Frågor och svar om journaler

Vem kan se mina uppgifter? 
Vårdpersonal som behöver uppgifterna för att kunna ge dig säker och bra vård. Vårdpersonalen måste ha en vårdrelation till dig. Inom
kommunen kan vårdpersonal läsa hela din journal men behöver de uppgifter från en annan vårdgivare måste de få ditt samtycke. 

Hur kontrolleras att min integritet skyddas? 
Vårdpersonalen måste logga in sig i journalsystemet för att kunna läsa dina uppgifter. I efterhand går det att spåra, via loggar, vem som läst.
Du har rätt att få ta del av dessa loggar. Varje vårdgivare gör systematisk uppföljning av loggar. 

Finns min journal på nätet? 
Nej, alla journaluppgifter lagras i vårdgivarnas lokala journalsystem.

Kan jag spärra uppgifter? 
Ja, du avgör själv om dina journaluppgifter helt eller delvis ska spärras inom sammanhållen journalföring. Du avgör också om och när en spärr ska tas bort. Du spärrar hela eller delar av din journal genom att ringa kommunens växel och fråga efter medicinskt ansvarig sjuksköterska. Via detta nummer kan du även få ytterligare råd och information.

Vad händer om jag spärrar?
Det framgår i journalföring att spärrade uppgifter finns. Du avgör själv om du vill delge de spärrade uppgifterna till vårdpersonalen.

Vad händer om jag blir medvetslös?
Då kan vårdpersonalen begära nödöppning av journalen och ta del av dina uppgifter. Dock inte spärrade uppgifter hos annan vårdgivare. Nödöppning följs upp regelbundet av vårdgivaren.

Vad händer om jag åker utomlands?
Sammanhållen journalföring gäller bara inom Sverige.

Har jag bara en journal?
Nej, på varje vårdenhet där du har fått vård upprättas en journal. Inre sekretess eller sammanhållen journalföring innebär att flera vårdenheter inom landstinget eller vårdgivare kan få tillgång till varandras uppgifter i journalerna.

Hur är det med IT-säkerheten?
I Patientdatalagen och tillhörande föreskrifter finns särskilda bestämmelser om behörighetstilldelning och åtkomstkontroll. Datainspektionen är tillsynsmyndighet. 

Kan jag spärra mitt barns uppgifter? 
Nej, du kan inte spärra uppgifter om dina barn. I takt med barnets stigande ålder och mognad får barnet själv spärra uppgifter. 

Kan någon annan ge samtycke i stället för mig? 
Nej, bara du som patient kan ge ditt samtycke.

Finns uppgifter om mina läkemedel? 
Ja, läkemedelsinformation ingår i inre sekretess och sammanhållen journalföring.

Varför finns sammanhållen journalföring?
Lagstiftaren vill stärka patientens integritet, säkerhet och trygghet. Vårdpersonalen får enklare, säkrare och snabbare en heltäckande bild av din vårdhistorik – och kan snabbare ge dig god och säker vård.

Senast uppdaterad: 25 november 2016