Fritid för alla

Fritid för alla

Olofströms Kommun arbetar med en rik och aktiv fritid för alla. Vi vill erbjuda arrangemang och aktiviteter som passar många olika målgrupper. För att lyckas med detta har vi:

  • bra nätverk
  • en god dialog med våra kommunivånare och besökare
  • tillgängliga mötesplatser och lokaler
  • attraktiva naturområden
  • stor flexibiltet.

Tillgänglighet

Kultur - och fritidsförvaltningen är öppen och tillgänglig för frågor och besök. Vi tänker på tillgänglighet ur flera perspektiv (fysiskt, socialt, ekonomiskt) när vi planerar och organiserar aktiviteter och arrangemang.

Här kan du läsa om några målgrupper, aktiviteter och åtgärder som Kultur -och fritidsförvaltningen arbetar med och ansvarar för:

Fritid för barn och unga

Professionell och engagerad personal, ett brett utbud av aktiviteter och arrangemang, samt främjande mötesplatser är vårt fokus i arbetet med fritid för barn och unga. Genom ungdomsråd, föreningsbidrag och en god och öppen dialog med skola, fritidshem och fritidsgårdar arbetar vi med barns och ungas delaktighet och möjlighet att påverka sin fritid.

Mötesplatser och fritidsgårdar

Fritid för vuxna

Olofströms Kommun har ett rikt föreningsliv för alla åldrar. Ett brett utbud av arrangemang, frilufts- och idrottsaktiviteter erbjuds såväl aktiva deltagare som publik. Evenemangskalendern som kommer ut varje månad ger en kort information av vad som sker på olika platser i kommunen.

Fritid för seniorer

Fritidskonsulenten för seniorer arrangerar aktiviteter och arrangemang för seniorer och daglediga med fokus på kultur, hälsa och social samvaro. Aktiviteterna organiseras i samverkan med föreningsliv och studieförbund och genomförs på olika platser i kommunen. Vill du veta mer om kommunens seniorverksamhet är du välkommen att höra av dig.

Kompiskortet

Aktiviteter i sommar 2020

I sommar har du möjlighet att gå på må-bra bingo och gps-tipsrunda. Läs mer om aktiviteterna på Anhörigstöd. Aktiviteterna är för alla. 

Fritid för funktionsnedsatta

Kultur- och fritidsförvaltningen erbjuder olika aktivitieter och arrangemang som särskilt riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning. Med Kompiskortet kan du ta med en kompis som stöd för att kunna delta i aktiviteter. Ni går då två men betalar för en. Vill du få mer information och prata om fritid utifrån dina intressen och förutsättningar är du välkommen att boka en fritidsrådgivning.

Kompiskortet

Senast uppdaterad: 25 juni 2020