Fritidshem

Fritidshem

Kommunens fritidshem är lokalintegrerade med 1-6 skolan på alla enheter. Fritidshemmen är öppna kl. 6.30-17.00, till 18.30 vid behov. 
Föräldrar, som har barn mellan 6-12 år, kan söka fritidsplats. Plats erbjuds till de barn, vars föräldrar arbetar eller studerar, även barnets egna behov kan vara ett skäl för att få fritidsplats. 

I fritidshemmets uppdrag ingår att komplettera skolan, erbjuda meningsfull fritid, ge stöd i barns utveckling och förena omsorg och pedagogik. I leken tillsammans med kompisar lär sig barnen lösa problem och hantera information. De får pröva sin fysiska, psykiska och sociala kompetens i gruppen.

Fritidshemmet arbetar med normer /värden och jämställdhet. Barnen får lära sig ta ansvar och vara delaktiga i olika beslut som gäller deras fritid. Samarbetet med hemmet är viktigt även när barnen har blivit lite äldre.

Fritidshem i Vilshult

Barn som behöver fritidshem i Vilshult har sina fritidsplatser på Kyrkhults fritidshem.

Planerade studiedagar fritidshem

7-8 januari 2020

Senast uppdaterad: 17 september 2019