Garage, carpot, förråd

Om du planerar att bygga en komplementbyggnad i form av carport, förråd eller garage så krävs oftast bygglov, men det beror på hur stort det du vill bygga är och var byggnaden ska placeras.

Garage och Carport

Normalt krävs bygglov för att bygga ett garage/carport. Om du bor utanför detaljplanelagt område krävs inte bygglov om du bygger garaget/carporten mindre än 30 kvm och i anslutning till ditt bostadshus. Garaget/carporten ska vara fristående ifrån bostadshuset annars räknas det som en tillbyggnad av bostadshuset.

Över 30 kvm krävs bygglov och kontrollplan för godkännande. Kontrollplanen ska vara upprättad av den som är kontrollansvarig för bygget.

Förråd

Till ett en- och tvåbostadshus kan du bygga ett förråd på max 15 kvm utan varesig bygglov eller bygganmälan. Detta kallas friggebod och får delas upp i flera mindre byggnader med en total byggnadsarea på max 15 kvm.

Du kan också utan bygglov bygga ett attefallshus. Vilket är en byggnad på max 25 kvm.

Både för friggebodar och attefallshus finns begränsningar i höjd och tillåtet avstånd till tomtgränser. Observera att reglerna för friggebodar och attefallshus endast gäller till en- och tvåbostadshus, samt att en bygganmälan kan krävas beroende på utformning och användning.

Senast uppdaterad: 18 februari 2021