Garvaregården

Garvaregården är ett boende i Kyrkhult. Boendet är det senaste renoverade och ombyggda boendet. Digitala lås och larm samt värde- och medicinskåp är ny teknik på boendet.

Garvaregården består av 19 lägenheter för individer i behov av somatisk omsorg och 16 lägenheter för de som har demenssjukdom. Verksamheten är indelad i två olika hus som vardera har två plan.

 

(På Garvaregården finns även ett Gruppboende för LSS. Detta tillhör ett annat verksamhetsområde)

 

Senast uppdaterad: 26 augusti 2020