Gator och vägar

Olofströms kommun ansvarar för väghållning och snöröjning av 10 mil kommunala gator i tätorterna och 5 mil gång- och cykelvägar. Vi ansvarar även för 16,5 mil enskilda vägar som sköts på entreprenad av Ekne Gård. Snöröjning och halkbekämpning som rör parkeringar, parker, trappor och kommunala fastigheter sköts på uppdrag av Olofströms Kraft AB och andra entreprenörer.

Vi behöver din hjälp

Kommunen satsar stora resurser på väghållning och snöröjning. Ibland händer det att vi behöver invånarnas hjälp med att upptäcka brister som rör vägarna. Har du tips kring förbättringar eller har du upptäckt en skada på en väg?
Tipsa oss via Dialog-formuläret

Senast uppdaterad: 13 januari 2020