God man

En god man kan vara man eller kvinna.
En god man kan hjälpa den som är
fysiskt eller psykiskt handikappad.
Det finns tre olika områden du kan få hjälp med.

1. Hjälp med att bevaka din rätt
Det betyder att få hjälp med den service som kommunen kan ge.
Söka färdtjänst, ledsagare, kontaktperson eller t.ex. söka plats i
särskilt boende.
Du kanske behöver söka bostadsbidrag eller en person som
talar för dig vid arvsskifte eller liknande.

2. Hjälp med att förvalta din egendom
Det betyder att du kan få hjälp med att
använda dina pengar rätt.
Pengarna ska räcka till mat, hyra,
fickpengar och mycket annat.
Om du äger ett hus eller har pengar på banken
kan du få hjälp och råd om skötsel av det.

3. Sörja för din person
Det betyder att den gode mannen ska
känna till hur du mår.
Hur du har det på jobbet och i ditt boende.
Att du gör roliga saker på din fritid.
Att du har ett bra liv och blir respekterad av andra.

Den gode mannen måste berätta för
en överförmyndare vad dina pengar har använts till.
I Olofströms kommun heter överförmyndaren Lena Löfstedt 
Lena kan du ringa på telefonnummer 0454-931 56 

Senast uppdaterad: 27 april 2015