God man

Personer som inte själva klarar av att tillvarata sina intressen kan en god man till hjälp.

Alla blir myndiga vid 18 års ålder och bestämmer då själva över sina liv. Det innebär att man har ett juridiskt ansvar för sina skyldigheter och rättigheter.

Vissa personer behöver hjälp av andra för att det som de behöver och har rätt till. Det finns en lag som ska se till att man får hjälp om man behöver. Lagen heter Föräldrabalken.

I lagen står det att man kan hjälp av en god man för att 
 
  • bevaka sin rätt
  • förvalta sin egendom
  • sörja för sin person

"Bevaka sin rätt"
Om en person är sjuk eller har en funktionsnedsättning som gör att han eller hon inte kan bevaka sina rättigheter, ska personen en god man.
 
"Förvalta sin egendom"
Ibland har personen inte själv förmåga att ta hand om sina pengar och betala sina räkningar. Eller har han eller hon en större förmögenhet, som han eller hon inte kan klara av att ta hand om själv. behövs det att någon annan hjälper till.

"Sörja för sin person"
Det finns också personer som behöver hjälp med att ta hand om sig själva. Man kanske riskerar att bli sjuk i onödan. Eller förstår man kanske inte när man tar stora risker i sitt liv.

I vårt blankettarkiv under kategorin - God man och överförmyndare hittar du blanketter. 

Senast uppdaterad: 11 februari 2021