Gränums förskola

Förskolan finns i det natursköna Gränum, 1 mil utanför Olofström. I samma byggnad finns förskoleklass, skola och fritidshem.

Vi är certifierade inom Grön Flagg vilket innebär att vi arbetar med hållbar utveckling i undervisningen och i den dagliga verksamheten. Genom vårt miljömedvetna arbete bidrar vi till en hållbar utveckling. Vi odlar, komposterar och lär barnen att källsortera. Vår målsättning är att barnen tidigt ska lära sig att ta hand om miljön. Det är läroplanen för förskolan, Lpfö18 som ligger till grund för vår verksamhet. 

Vi är ute varje dag, ofta både förmiddag och eftermiddag. Vi samarbetar mellan avdelningarna.

Våra avdelningar

  • Klöverängen 1–3 års avdelning – Kontakt telefon: 0454-936 52
  • Äppellunden 3–5 års avdelning – Kontakt telefon: 0454-936 53

Protokoll

Samrådsprotokoll Datum
Protokoll 2019-11-19
Protokoll 2019-04-09
Protokoll 2018-10-23
Protokoll 2018-05-08
Protokoll 2018-02-13

Senast uppdaterad: 03 november 2020