Gränums förskoleklass

Gränums förskoleklass är en del av Gränums skola. Skolan ligger mitt i byn omgiven av en stor skolgård och en närliggande äng och ett litet skogsområde. Lokalerna används halva dagen av förskoleklassen och och resten av dagen av fritidshemmet.

Förskoleklassen består av 10 barn. 1:an och förskoleklassen samverkar, då är vi 18 barn tillsammans. I förskoleklassen strävar vi efter att varje elev
• utvecklar nyfikenhet och lust att lära
• utvecklar sitt eget sätt att lära
• utvecklar tillit till sin egen förmåga
• känner trygghet och lär sig ta hänsyn och visa respekt och hänsyn i samspel med andra. Leken är här ett VIKTIGT redskap.

 

Besöksadress: 
Håkantorpsvägen 2 -0, 293 93 Olofström 

Senast uppdaterad: 28 juni 2019