Grundläggande vuxenutbildning

Den grundläggande vuxenutbildningen vänder sig till dig som behöver komplettera din utbildning på grundskolenivå. Du kanske har en kortare utbildning än nio år eller behöver repetera några ämnen innan du fortsätter på gymnasienivå.

Grundskolekompetens för vuxna innebär slutbetyg med godkända betyg i fyra kärnämnen – svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap. Du kan även välja att läsa enstaka kurser.  

Har du ett annat modersmål än svenska kan du välja att läsa svenska som andraspråk. Dina förkunskaper i svenska måste i så fall motsvara godkänd SFI-kurs D. 

Du kan läsa på hel- eller deltid och efter en individuell studieplan, vilket innebär att du läser i din egen takt som du bestämmer tillsammans med studie- och yrkesvägledaren. Du börjar på den nivå som du befinner dig på.

Du arbetar både individuellt och i grupp tillsammans med dina kurskamrater. 
Du kan också kombinera dina studier på grundläggande nivå med gymnasiestudier i andra ämnen. 

Elever med läs- och skrivsvårigheter erbjuds stöd, till exempel längre provtid och muntliga förhör. 

 

Senast uppdaterad: 10 juni 2020