Grundsärskolan Högavång

Grundsärskolan Högavång är en skolverksamhet med elever från olika skolformer inom särskolan:

1. Grundsärskola årskurs 7-9. Eleverna läser samma ämnen som grundskolan och följer grundsärskolans kursplan.
2. Elever i grundsärskolans årskurser 1-9 med grundsärskolans inriktning Träningsskola.

Eleverna under 2 finns i en samlad verksamhet i huvudbyggnaden på Högavångsskolan. Innanför huvudentrén ligger verksamheten längs ner i korridoren till höger. Det finns också en egen ingång från gaveln som vätter ner mot ån. 
 

Grundsärskola/ Träningsskola
- estetisk verksamhet
- vardagsaktiviteter
- motorik
- verklighetsuppfattning
- vardagsaktiviteter
- kommunikation
 

Senast uppdaterad: 24 april 2020