Grundskola

Grundskola

I Olofströms kommun finns det två låg- och mellanstadieskolor i tätorten. Det finns också låg- och mellanstadieskolor i samhällena Jämshög och Kyrkhult samt lågstadieskola i Gränum. Högavångsskolan är kommunens högstadieskola. I Olofströms kommun finns för närvarande inga friskolor.

Grundskola 1–9

Till den obligatoriska skolan räknas bland annat grundskolan årskurs 1–9. Undervisningen är obligatorisk och avgiftsfri. Vanligen har föräldrarna inte heller kostnader för exempelvis läromedel, skolmåltider, hälsovård och skolskjuts.

Försäkring

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för alla elever. OBS! Detta är ingen heltäckande försäkring.

Läs mer om försäkringen

Senast uppdaterad: 16 januari 2020