Gymnasial vuxenutbildning

Du kan läsa på hel- eller deltid och efter en individuell studieplan, som du bestämmer tillsammans med studie- och yrkesvägledaren.

Det finns möjlighet att få läsa flera av kurserna på distans. 

Elever med läs- och skrivsvårigheter erbjuds stöd, till exempel längre provtid och muntliga förhör. 

Du kan till exempel studera:

 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Matematik
 • Historia
 • Engelska
 • Samhällskunskap
 • Biologi
 • Fysik
 • Kemi
 • Naturkunskap
 • Psykologi

Senast uppdaterad: 10 juni 2020