Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård

Om du har en skada eller sjukdom och behöver hälso- och sjukvårdsinsatser kan du få hjälp hemma om du inte kan ta dig till ditt vårdval. Du kan då efter behov få insatser utförda av sjuksköterska, sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut eller rehabassistent i den kommunala hemsjukvården.

Förutsättningen för att du ska få tillgång till hemsjukvård är att du inte själv eller med hjälp av annan kan ta dig till ditt vårdval eller annan vårdinrättning, den så kallade ”tröskelprincipen”. Det är sedan sjuksköterska, arbetsterapeut och/eller sjukgymnast som bedömer om du har rätt till hemsjukvård eller inte, och vilka insatser du i så fall får hjälp med i hemmet. De kan ge i uppdrag till omvårdnadspersonal att utföra hälso- och sjukvårdsinsatser.

Kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar, för den hälso- och sjukvård som bedrivs i hemmet och i de särskilda boendeformerna.

För att garantera den medicinska säkerheten finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS.

Hälso- och sjukvårdsinsatserna är belagda med hemsjukvårdsavgift.

I Olofströms kommun kan du få ett beviljat biståndsbeslut om Trygg hemgång. Det kan du få om du är över 65 år, och har ett kvarvarande behov av rehabilitering och återhämtning efter en sjukhus- eller korttidsvistelse. Trygg hemgång innebär att du får den återstående återhämtningen i ditt egna hem, av samma tvärprofessionella team under hela aktuella tiden.

Teamet bistår av undersköterska, sjuksköterska och rehab och är tillgängligt för dig i ca 14 dagar. Under denna tid görs en ny vårdplanering där du kan ansöka om hjälp, som sedan biståndshandläggare beslutar om.

Senast uppdaterad: 28 juni 2019