Harry Martinson

Harry Martinson-priset delas ut till en person eller organisation som i Harry Martinson anda verkar för att värna om den lokala och globala miljön, arbetar aktivt för fred mellan människor och natur eller odlar eftertanken och poesin som centrala livskvaliteter.

Priset delas ut vartannat år i samband med Harry Martinson-sällskapets majdagar i Jämshög.
Prissumman är 83 950 kr samt ett diplom.

Priset delas ut av Olofströms kommun i samarbete med Harry Martinson-sällskapet.
Juryn består av fyra personer. Martinson-sällskapet utser två jurymedlemmar och Olofströms kommun två jurymedlemmar, varav en ordförande med utslagsröst.

 

Följande har fått Harry Martinson-priset: 

2018 Eva Ström (författare) 83 950 kr
2016 Ulf Danielsson (professor i teoretisk fysik) 83 950 kr
2014 Nina Björk (författare och opinionsbildare) 83 950 kr

Senast uppdaterad: 14 oktober 2019