Kontaktuppgifter Hälso- och Sjukvård

Särskilt boende

Brännaregården

Sjuksköterska Plan 2 a-b: 0454-932 86

Sjuksköterska Plan 1: 0454-932 46

Sjuksköterska Plan 2 c-d: 0454-932 32

Sjuksköterska Plan 3: 0454-932 84

Arbetsterapeut: 0454-930 09

Sjukgymnast/Fysioterapeut: 0454-931 53


Jemsegården

Sjuksköterska: 0454-936 70

Arbetsterapeut: 0454-939 05

Sjukgymnast/Fysioterapeut: 0454-931 53 / 934 34


Ekbacken

Sjuksköterska: 0454-936 70

Arbetsterapeut: 0454-939 05

Sjukgymnast/Fysioterapeut: 0454-931 53 / 934 34

Ekdungen (Korttids- och växelvårdsenhet)

Sjuksköterska: 0454-938 12

Arbetsterapeut: 0454-93905

Sjukgymnast/Fysioterapeut: 0454-93153 / 939 09
 

Västralid

Sjuksköterska Hus 5: 0454-935 84

Sjuksköterska Hus 3: 0454-935 83

Sjuksköterska Hus 1: 0454-935 86

Arbetsterapeut: 0454-930 70

Sjukgymnast/Fysioterapeut: 0454-939 09


Garvaregården

Sjuksköterska Garvaregvägen plan 1-2: 0454-932 89

Sjuksköterska Fridaforsvägen 18 0454-932 87

Arbetsterapeut: 0454-939 13

Sjukgymnast/Fysioterapeut: 0454-939 09

Funktionsstöd

Smålandsgatan, Karlfeldtsvägen, Personlig assistans

Sjuksköterska: 0454-932 88

Arbetsterapeut: 0454-934 43

Sjukgymnast/Fysioterapeut: 0454-931 53 / 939 09

 

Frödingevägen, Tellus, Ekerydsplan, Liljenfors

Sjuksköterska: 0454-932 20

Arbetsterapeut: 0454-934 43

Sjukgymnast/Fysioterapeut: 0454-931 53 / 939 09


Hemsjukvården ordinärt boende

Östra

Distriktssköterska/Sjuksköterska: 0454-939 07 och 939 15

Arbetsterapeut: 0454-939 05

Sjukgymnast/Fysioterapeut: 0454-931 53

 

Västra

Distriktssköterska/Sjuksköterska: 0454-939 01 och 939 17

Arbetsterapeut: 0454-930 70

Sjukgymnast/Fysioterapeut: 0454-930 09
 

Södra

Distriktssköterska/Sjuksköterska: 0454-939 11 och 939 10

Arbetsterapeut: 0454-939 05

Sjukgymnast/Fysioterapeut: 0454-931 53 / 934 34
 

Norra

Distriktssköterska/Sjuksköterska: 0454-939 03 och 938 80

Arbetsterapeut: 0454-939 13

Sjukgymnast/Fysioterapeut: 0454-939 09

Övrig tid:

Sjukvårdsrådgivningen: 1177

Senast uppdaterad: 01 augusti 2019