Hitta information och goda råd

Viktiga informationskällor

Sveriges Radio P4                                 

www.raddning.com

Text-TV

www.krisinformation.se

BLT och Sydöstran

Släkt, vänner och grannar

 

 

Den viktigaste informationskällan vid en krissituation är Sveriges Radios kanal P4. Alla lokalradiostationer har beredskap att dygnet runt kunna informera i ett krisläge. Även Sveriges Radio centralt har en dygnet-runt-bemannad trafikredaktion, som direkt kan gå ut med viktig information i alla radiokanaler.

Text-TV är en annan viktig informationskälla, liksom de olika TV-kanalerna. Lokala tidningar kan vara viktiga informationskällor om krisen blir långvarig.

Kommunen och Räddningstjänsten har egna webbplatser och beredskap för att snabbt kunna sprida information. Kan du inte själv hämta information från en webbplats kan du kanske be släkt, grannar eller vänner att hjälpa dig få fram informationen?

Vid en krissituation finns särskilda telefonnummer till kommunen dit du kan ringa för att få eller lämna information. Se även viktiga telefonnummer.

Även andra myndigheters webbplatser kan ge värdefull information och goda råd. Ett exempel är www.krisinformation.se . 

Senast uppdaterad: 11 juli 2019