Hjälp i hemmet/hemtjänst

Du som behöver hjälp i hemmet som rör service och omvårdnad kan få stöd, så kallat bistånd så att du kan bo hemma så länge som möjligt.

Service kan vara hjälp med skötsel av hemmet, tvätt, hjälp med inköp samt trygghetslarm.

Omvårdnaden kan bestå av personlig hygien, på- och avklädning, mat, förflyttningar, duschning och toalettbesök. I servicen ingår även bland annat inköp, städning, tvättning och ärenden.

Det behövs bedömning och beslut av kommunens biståndshandläggare för att du ska kunna få en insats beviljad som anpassas utifrån dina egna resurser och önskemål.

I Olofströms kommun finns det hemtjänstgrupp i Olofström, Jämshög samt Kyrkhult.

Ansökan

Du ansöker om hjälp i hemmet hos kommunens biståndshandläggare som gör en utredning och fattar beslut.

Ansöka om stöd, biståndshandläggning

Avgift

All avgiftshantering som rör hemtjänst, vård- och omsorgsboende handläggs av avgiftshandläggarna.

Taxor och avgifter

Kontakta våra hemtjänstgrupper

Jämshög och Gränum

Enhetschef
Telefon: 0454-936 64

Biståndshandläggare 
Telefon: 0454-930 67
Telefontid: 8.00–9.30

Besöksadress

Östra Storgatan 38

Administrativ assistent 
Telefon: 0454-931 88

Enhet
Telefon: 0454-936 62

Besöksadress
Bengt Nordenbergsväg 2 A,
293 73 Jämshög

Här ingår även Skogsbacken som är en Dagverksamhet för personer med demenssjukdom.

Olofström Östra

Enhetschef
Telefon: 0454-934 25

Biståndshandläggare
Telefon: 0454-932 65
Telefontid: 8.00–9.30

Besöksadress

Östra Storgatan 38

Administrativ assistent
Telefon: 0454-931 74

Enhet
Telefon: 0454-937 55

Olofström västra och nattpatrull

Enhetschef
Telefon: 0454-930 73

Biståndshandläggare
Telefon: 0454-931 69
Telefontid: 8.00–9.30

Besöksadress 

Östra Storgatan 38

Administrativ assistent
Telefon: 0454-931 74

Enhet
Telefon: 0454-931 51

Kyrkhult, Vilshult och Hemsjö

Enhetschef
Telefon: 0454-932 30

Biståndshandläggare
Telefon: 0454-932 53
Telefontid: 8.00–9.30

Besöksadress

Östra Storgatan 38

Enhet
Telefon: 0454-936 90

Senast uppdaterad: 27 juni 2018